Osteòpata D.F.O.

Un metge hauria de ser un investigador etern que cerca la veritat i allò que cura els seus pacients.

No és això una gran satisfacció que eleva l’esser humà, de la seva petitesa, a un nivell més alt?