La medicina osteopàtica

L’osteopatia és l’art de diagnosticar i de tractar amb les mans les disfuncions de micromobilitat del cos que poden causar un trastorn de la funció i poden donar lloc a una alteració cel·lular, un envelliment prematur del cos i una alteració de la seva salut a llarg termini.

andrew-taylor-still-osteopata
andrew_taylor_till

Un metge hauria de ser un investigador etern que cerca la veritat i allò que cura els seus pacients.

No és una gran satisfacció que eleva l’esser humà de la seva petitesa a un nivell més alt?