La medicina osteopàtica és l’obra original i exclusiva del Dr. Andrew Taylor Still (1828-1927).

osteopatia
osteopata

En la meravellosa organització de la vida interna cel·lular, no hi ha lloc per a la casualitat. El nostre organisme, i ell sol, posseeix la prerrogativa de fer-nos sortir del desordre (malaltia) gràcies al seu poder d’autocuració si suprimim la causa del desequilibri.

Això és, entre altres coses, el que em va dur a estudiar també l’higienisme, és a dir, les lleis de la Vida. L’higienisme ens permet entendre que tot es regeix per lleis naturals. D’aquí la importància de conèixer les lleis de la vida i, en particular, les que regeixen l’espècie humana.

Que potser no és el que van intentar transmetre el Dr. Still (osteòpata) i Albert Mosséri (higienista)?

andrew-taylor-stillStill escriu, per cert: “La vida és una substància universal, il·limitada, i omple cadascun dels àtoms i tots els espais de l’univers. La vida és la saviesa, la potència i el moviment de tot. La vida en l’home és un home, i el cos és l’imperi que l’home controla”.

I concloïa de manera lògica i clínica:

“Aleshores per què, qui pugui i vulgui, no utilitza aquesta potència?”

Molt aviat, Still va veure que l’home no és una “màquina” que cal “reajustar”, com creia en un principi. Em permeto subratllar la paraula “màquina” perquè l’home no ha de ser realment considerat així, sinó com un ésser VIU, cosa que tenim tendència a oblidar cada vegada més en la nostra civilització. “L’home és la màquina de totes les màquines”, escrigué aleshores. “I és l’Esperit de Vida qui comanda aquesta màquina, i la seva acció és involuntària”.

I Still acaba demanant-se: “Quina és la utilitat de bellugar els ossos, els músculs i els lligaments?”. I reconeixia: “Aleshores vaig desitjar aturar la caça de les parts i els detalls de la màquina i vaig posar el meu telescopi més amunt per tal d’aconseguir un millor coneixement dels “com” i “per què” del treball d’aquest producte de l’esperit de l’Infinit”.

Espero, amb aquestes nocions força complexes, haver aconseguit aclarir-vos la meva manera de concebre la medicina, la de veritat i, per tant, la meva manera de practicar-la, si més no la filosofia que empro en la meva praxis.

Un metge hauria de ser un investigador etern que cerca la veritat i allò que cura els seus pacients.

No es això una gran satisfacció que eleva l’ésser humà, de la seva petitesa, a un nivell més alt?

Per la meva banda, i com diria Rollin Becker, l’osteopatia no és un ofici que consisteix a fer massatge per relaxar els músculs de l’esquena, a fer bellugar les seves articulacions “en la bona direcció” i sobretot a separar ràpidament les seves juntures vertebralsla qual cosa provocaria un cruixit que indicaria que el tractament s’ha fet bé i recomfortaria la confiança del pacient i els ànims de l’operador. Tot això en nom d’una osteopatia que els seus fundadors havien plantejat com una medicina universal i exclusiva, però que en aquests casos és reduïda a un succedani d’ortopèdia estructural…